Stavíme nové domy v Úvalech u Prahy

Bydlení ÚvalyBydlení Úvaly

o projektu

 

ENERGETICKY ÚSPORNÉ BYDLENÍ V PŘÍRODĚ

Výstavba rezidenčního projektu Bydlení Úvaly přirozeně navazuje na stávající zástavbu a doplňuje tak dnešní Úvaly v jejich charakteru příjemného a obytného městečka. Velký důraz je kladen také na architektonické řešení a kvalitní provedení. Bydlení Úvaly osloví klienty, kteří chtějí bydlet blízko přírody a ocení příměstské bydlení se snadnou dopravou do centra. Najdete nás na konci Úval, po silnici č. 101 směr Škvorec.

Výstavba 3. etapy bude zahájena na podzim 2018 a zahrnuje 20 rodinných domů.

1. etapa, která byla dokončena ve 4. čtvrtletí 2016 respektive na jaře 2017, obsahovala 22 bytů, 2. etapa, která je ve výstavbě, pak 46 bytů. Všechny byty jsou v energetickém standardu tř. B.

DŮVODY, PROČ ZDE BYDLET

 • Výrazná úspora na provozních nákladech, díky použití moderních technologií a materiálů s ohledem na ekologii (více v sekci vpravo ENERGETICKÁ NÁROČNOST).
 • Snadná dopravní dostupnost – vlakem, který jezdí každých 15 minut, jste za 25 minut na Masarykově nádraží.
 • Stavební provedení a vybavení odpovídá vyššímu standardu bydlení s použitím kvalitních ekologických a přírodních materiálů.
 • Spojení s přírodou díky množství zelených ploch. Projekt ovšem nestojí osamocen na zelené louce, ale je fyzickou i sociální součástí Úval.

PRŮBĚH VÝSTAVBY

3. etapa

 • jaro 2019 zahájení výstavby
 • léto 2020 předpokládané dokončení

2. etapa

 • jaro 2017 zahájení výstavby
 • zima 2018 předpokládané dokončení

1. etapa

 • jaro 2015 zahájení výstavby
 • podzim 2016 dokončení bytového domu 1203
 • jaro 2017 dokončení řadového bytového domu 1201, 1202

PLATEBNÍ KALENDÁŘ

 • Rezervační poplatek ve výši 50.000 Kč včetně DPH (100.000 Kč u RD), splatný do 3 pracovních dnů od podpisu rezervační smlouvy. Započítává se do 1. splátky kupní ceny.
 • 1. splátka 10 % z kupní ceny do 10 pracovních dnů od podpisu Smlouvy o Smlouvě Budoucí
 • 2. splátka 90 % z kupní ceny do 10 pracovních dnů od vydání kolaudačního souhlasu /hotovost/
  nebo
 • 2. splátka 90 % z kupní ceny do 10 pracovních dnů po podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu /hypotéka/.

situace

 


ENERGETICKÁ NÁROČNOST

Ve fázi projektu byl kladen důraz na optimalizaci spotřeby energií, jejímž výsledkem dle českého legislativního hodnocení, tj. průkazu energetické náročnosti budov, je energeticky úsporná třída B" jak u bytových tak i rodinných domů.

Jedním z klíčových prvků optimalizace pro bytové domy z 1. a 2. etapy výstavby je využití tepelných čerpadel VIESSMANN (centrální pro bytový dům). Čerpadla jsou natolik efektivní, že je lze celoročně využívat jako zdroj tepla pro vytápění a pro ohřev teplé vody.

Dalším prvkem, který je použit při výstavbě jak bytových tak i rodinných domů je VAPIS – ověřený vápenopískový zdící materiál na bázi přírodních surovin, skládající se z jemného křemičitého písku, nehašeného vápna a vody. Nepřidávají se žádné další látky, chemikálie, přísady ani příměsi. Vysoká pevnost bloků VAPIS umožňuje výrazné snížení tloušťky zdiva, přičemž vysoká objemová hmotnost zajišťuje výbornou vzduchovou neprůzvučnost. Dostatečná vnější vrstva zateplení dodává konstrukci špičkové tepelně izolační vlastnosti, přičemž vlastní zdivo zajišťuje tepelnou akumulaci, která je rozhodující pro mikroklima v místnostech a příjemný pocit tepla. Vápenopísková cihla rovněž funguje jako přirozený regulátor vlhkosti, neboť má výraznou schopnost ukládat vodní páry a opět je uvolňovat do vnitřního prostoru, pokud je již vzduch sušší.

Pro rodinné domy ze 3. etapy je vyprojektován systém větrání s rekuperací tepla, který slouží k zajištění optimální výměny vzduchu v objektu a zároveň minimalizuje tepelné ztráty při větrání. Tepelné ztráty větráním u běžných rodinných domů, kde je větrání zajištěno systémem mikroventilace nebo okenních štěrbin, tvoří až 40 % celkové ztráty tepla objektu.

U moderních takřka vzduchotěsných objektů není zajištěna dostatečná výměna vzduchu přirozenou mikroventilací a hrozí problémy s vlhkostí, s koncentrací CO2, se vznikem plísní a s množením mikroorganismů jako jsou např. roztoči, což mnohdy může vést i ke zdravotním problémům obyvatel domu. Tyto problémy po instalaci ventilačního systému odpadají. Objekt je větrán automaticky, i v době, kdy není obýván.

Mám zájem o byt
 
 
> <
 
 
 
 

MÁM ZÁJEM O RODINNÝ DŮM

Prosím vyplňte následující formulář.


Údaje označené * jsou povinné.
 
 
 
 

Zásady zpracování osobních údajů

Odesláním tohoto formuláře souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním všech mých osobních údajů obsažených v tomto formuláři společností Hostín Development, s.r.o., se sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00, Praha 1, IČ: 27567257 („správce“) (příp. jeho zaměstnanci a spolupracujícími osobami) pro účel zasílání (elektronicky/telefonicky) obchodních sdělení souvisejících a/či navazujících na nabídku bytových/nebytových jednotek v projektu „Bydlení Úvaly“, zejm.pro účely přípravy smluvní dokumentace. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou, jsem si vědom/a svých práv dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejm. podle § 12 a 21. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

 
text