Bydlení Úvaly - energeticky úsporné rodinné domy a byty - lokalita Praha-východ

Financování

PLATEBNÍ KALENDÁŘ

  • Rezervační poplatek ve výši 100.000 Kč, splatný do 5 dnů od podpisu rezervační smlouvy. Započítává se do 1. splátky kupní ceny.
  • 1. splátka 10 % z kupní ceny do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
  • 2. splátka 90 % z kupní ceny do 10 pracovních dnů od oznámení vydání kolaudačního souhlasu a potvrzení o zápisu jednotky/domu do katastru nemovitostí /hotovost/
    nebo
  • 2. splátka 90 % z kupní ceny do 10 pracovních dnů od podání návrhu na vklad zástavního práva ve prospěch banky budoucího kupujícího do katastru nemovitostí /hypotéka/.