20 rodinných domů v energetické třídě B ze 3. etapy projektu Bydlení Úvaly - lokalita Praha-východ

Financování

PLATEBNÍ KALENDÁŘ

  • Rezervační poplatek ve výši 100.000 Kč, splatný do 3 pracovních dnů od podpisu rezervační smlouvy. Započítává se do 1. splátky kupní ceny.
  • 1. splátka 10 % z kupní ceny do 10 pracovních dnů od podpisu Smlouvy o Smlouvě Budoucí
  • 2. splátka 90 % z kupní ceny do 10 pracovních dnů od vydání kolaudačního souhlasu /hotovost/
    nebo
  • 2. splátka 90 % z kupní ceny do 10 pracovních dnů po podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu /hypotéka/.