Bydlení ÚvalyBydlení Úvaly

Informace o ochraně osobních údajů

 
  1. Společnosti Hostín Development, s.r.o., IČO 275 67 257, se sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Správce“), ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zpracovávala tyto osobní údaje:
    a) jméno a příjmení
    b) emailovou adresu
    c) telefon
  2. Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností Hostín Development, s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Hostín Development, s.r.o., nejdéle 1 rok od Vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
  3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Hostín Development tedy zpracovatelem osobních údajů. Případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
  4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

a) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

b) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

c)  vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

d) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,

e) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Mám zájem o byt
 
 
> <
 
 
 
 

MÁM ZÁJEM O RODINNÝ DŮM

Prosím vyplňte následující formulář.


Údaje označené * jsou povinné.
 
 
 
 

Zásady zpracování osobních údajů

Odesláním tohoto formuláře souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním všech mých osobních údajů obsažených v tomto formuláři společností Hostín Development, s.r.o., se sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00, Praha 1, IČ: 27567257 („správce“) (příp. jeho zaměstnanci a spolupracujícími osobami) pro účel zasílání (elektronicky/telefonicky) obchodních sdělení souvisejících a/či navazujících na nabídku bytových/nebytových jednotek v projektu „Bydlení Úvaly“, zejm.pro účely přípravy smluvní dokumentace. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou, jsem si vědom/a svých práv dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejm. podle § 12 a 21. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

 
text